top of page

שער אוטומטי לבית

  • שער אוטומטי עשוי מפרופילים בגודל בינוני. לקוחות המעוניינים לעצב את דוגמת השער על פי ראות עיניהם לרוב מתבססים על תבנית זו של שער. המיוחד בדוגמה זו הוא שהינה פשוטה, אך מאפשרת למזמין השער יכולת לערוך שינויים בשער בקלות יחסית.

bottom of page